GU­I­DE

BT - - SLANK -

Fa­vo­rit

I man­ge år har koko­so­lie fejl­ag­tigt få­et ry som ’sor­te­per’, for­di den ka­te­go­ri­se­res som en ma­et­tet fedt­sy­re. Men ma­et­te­de fedt­sy­rer øger ik­ke ko­leste­rol­ma­eng­den i blo­det. Det gør der­i­mod de hvi­de kul­hy­dra­ter og trans­fedt­sy­rer. Tans­fedt­sy­rer in­de­hol­der kokos in­tet af, hel­ler ik­ke når det an­ven­des til steg­ning af mad. De bedste fedt­stof­fer, du kan ste­ge din mad i, er fak­tisk koko­so­lie og smør. Sam­men med pal­me­o­lie er det de ene­ste fedt­stof­fer, der ik­ke dan­ner far­li­ge trans­fedt­sy­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.