GU­I­DE

Na­tu­ren gi­ver dig al­le mu­lig­he­der for at slap­pe af og kom­me ned i gear. In­dret din ha­ve, al­tan el­ler ter­ras­se så du får bedst mu­lig plads til at slap­pe helt af

BT - - TEMA -

Va­elg for­skel­li­ge blom­ster

• Jo stør­re for­skel­lig­hed, des me­re sti­mu­le­ren­de er din ha­ve. Det er ik­ke li­ge så in­spi­re­ren­de at se på en gra­es­pla­e­ne som på gra­es, bu­ske, blom­ster og tra­e­er i skøn for­e­ning. Va­elg plan­ter, der blom­ster på for­skel­li­ge tids­punk­ter. En smuk for­års­be­bu­der er mag­no­lie­tra­e­et der, når det er af­blom­stret, står med flot­te grøn­ne bla­de. Et godt al­ter­na­tiv er tra­e­et korea kor­nel, der blom­strer fra be­gyn­del­sen af ju­ni med hvi­de, rosa el­ler li­me­grøn­ne blom­ster.

Sti­mu­ler al­le san­ser

• Na­tu­ren er le­ve­rings­dyg­tig i bå­de for­mer, far­ver, duf­te og møn­stre. Skab et va­ri­e­ret mi­ks af breg­ner, gra­es­ser og stau­der. Pur­pur sol­hat, pryd­løg, da­hlia og floks er stau­der, der fås i et va­eld af far­ver. Va­elg plan­ter, der til­tra­ek­ker in­sek­ter f.eks. som­mer­fug­le­bu­sken el­ler hjulkro­ne, der er en af de bedste nektar­plan­ter til hon­ning- og hum­le­bi­er. Et fug­le­bad til­tra­ek­ker fug­le, der vil ny­de at ba­ske i vandet, når vej­ret er varmt.

Spis ha­ven

• Som­mer­blom­ster som mor­gen­fru­er og tal­ler­kens­ma­ek­ker er smuk­ke i bå­de gul og oran­ge og sam­ti­dig spi­se-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.