Plads i min ha­ve’

BT - - TEMA -

ter vok­ser – om­kran­set af pile­flet.

»Jeg kan godt li­de det bri­ti­ske prin­cip om fle­re rum i ha­ven. Min svi­ger­mor, der er eng­la­en­der, forta­el­ler al­tid om sin barn­doms ha­ve, der ik­ke var me­re end 125 kva­drat­me­ter stor, men hvor der bå­de var frugt, grønt og pryd­ha­ve. Jeg kan godt li­de, at det he­le bli­ver ud­nyt­tet,« si­ger hun, der ik­ke er bleg for at sa­et­te kar­to­f­ler i blom­ster­be­det for at ud­nyt­te hver en plet.

Ma­ri­an­ne Pors­borg fø­ler, at hun bli­ver ’gro­un­ded’, når hun har fød­der og fin­gre i muld­jor­den. At det i bog­sta­ve­lig for­stand gi­ver ro og jord­for­bin­del­se at va­e­re i ta­et kon­takt med Tan­ker­ne fal­der på plads i ha­ven Ma­ri­an­ne Pors­borg ta­en­ker godt blandt ukr­udt og to­mat­plan­ter, hvor der ik­ke er no­gen for­styr­rel­ser. na­tu­ren, hvad en­ten hun sma­ek­ker be­ne­ne op og ny­der li­vet med en kop te og en god bog el­ler hø­ster årets før­ste to­ma­ter. Hun el­sker at ma­er­ke ro­en, når hun van­der driv­hu­set el­ler ryk­ker ukr­udt op. Net­op ukr­ud­tet, som man­ge el­lers ha­der, har hun et sa­er­ligt for­hold til.

»Folk er su­re på ukr­udt, men fak­tisk sy­nes jeg, det kan va­e­re ret hyg­ge­ligt. Jeg har ager­pad­derok­ker, hvor an­dre har skval­der­kål. Har jeg me­get om ører­ne, er der ik­ke no­get bed­re end at kom­me ud at ryk­ke ukr­udt op. Det er lidt li­ge­som at strik­ke. Der sker no­get, når ha­en­der­ne ar­bej­der per au­to­ma­tik. Jeg har det med at ta­en­ke al­le mu­li­ge tan­ker, og når jeg går uden­for, får jeg sor­te­ret i tan­ke­myl­de­ret. Det gi­ver et frirum til at ta­en­ke nye tan­ker,« si­ger hun.

Min me­di­ta­tion

Ma­ri­an­ne Pors­borg er in­de­ha­ver af garns­hop­pen ’Dog­ger­land De­sign’ og la­e­ser des­u­den på uni­ver­si­te­tet, så der er nok at se til.

Al­li­ge­vel pri­o­ri­te­rer hun at gå en tur i ha­ven stort set hver ene­ste dag – hun fø­ler na­er­mest et be­hov for det og gør det of­te om af­te­nen, når vin­den har lagt sig, og skum­rin­gen pak­ker frugt­tra­e­er­ne ind i et sa­er­ligt lys.

»For man­ge år si­den, da jeg bo­e­de i en lil­le lej­lig­hed i by­en, gik jeg til me­di­ta­tion og yo­ga. I dag er ha­ven min me­di­ta­tion.

Når jeg har haft fuld fart på, er der ik­ke no­get bed­re end at kob­le af her­u­de – helt ale­ne. For mig er det vig­tigt med rum, hvor jeg ik­ke bli­ver for­styr­ret. Selv om jeg bu­rer mig in­de på mit kon­tor og sa­et­ter et ’vil ik­ke for­styr­res’ skilt på dø­ren, er der ik­ke sam­me for­nem­mel­se af rum, som jeg får uden­for.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.