Git­te Fri­gio­ni

BT - - 180° -

• Er jurist med spe­ci­a­le i ar­bejds­ret, samt mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom og korrespondent i en­gelsk og ita­li­ensk. • Des­u­den san­ge­r­in­de, der har op­t­rå­dt på bl.a. Mont­mart­re, Sten­ga­de 30, Må­ne­fi­ske­ren på Chri­sti­a­nia m.fl. • I dag dri­ver hun – sam­men med sin ka­e­re­ste Phi­lip Brandt – Born­holms The­han­del med for­ret­nin­ger i bå­de Aakir­ke­by og Røn­ne samt webs­hop og en­gros­salg til øens caféer og re­stau­ran­ter. • Par­ret bor i Aakir­ke­by med dat­te­ren Ce­li­na på 14 år, hund­en Na­nok og fi­re kat­te. • Git­te Fri­gio­nis mor Evy Svend­sen har si­den 70er­ne ejet Øster­land­sk The­hus ved Nør­report i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.