El­ba­ek vil af med ind­komstskat­ten

BT - - NYHEDER -

Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske le­der Uf­fe El­ba­ek la­eg­ger i lør­da­gens ud­ga­ve af Po­li­ti­ken op til en grund­la­eg­gen­de re­form af det dan­ske skat­te­sy­stem. Uf­fe El­ba­ek vil ik­ke ale­ne sa­en­ke skat­ten på ind­komst. Han vil helt af­skaf­fe den.

»Skat­ten skal ned på ar­bej­de og ger­ne til nul,« si­ger han til Po­li­ti­ken. Der­med over­ha­ler han Li­be­ral Al­li­an­ces målsa­et­ning om at sa­et­te et loft på ind­komstskat­ten på 40 pro­cent in­den 2025. Iføl­ge Uf­fe El­ba­ek vil ma­nøv­ren kra­e­ve, at man i ste­det be­skat­ter rå­stof­fer og fi­nan­si­el­le transak­tio­ner. Reg­ne­styk­ket går dog ik­ke op iføl­ge den bor­ger­li­ge ta­en­ket­ank Cepos

»Man skal hu­ske, at det re­elt er ar­bejds­kraf­ten, som ba­e­rer langt den stør­ste del af skat­te­byr­den - og­så de skat­ter, som be­ta­les af er­hvervs­li­vet,« si­ger Cepos’ ana­ly­se­chef Ot­to Brøns-Pe­ter­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.