Lil­le dreng flø­jet til Rigs­ho­spi­ta­let ef­ter gril­lu­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

Med sva­e­re for­bra­en­din­ger fra en gril­lu­lyk­ke er en 11-årig dreng fra Nord­jyl­land ble­vet flø­jet med la­e­ge­he­li­kop­ter til Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn.

Det op­ly­ser vagt­chef Per Vagn Ni­el­sen fra Nord­jyl­lands Po­li­ti til Nord­jy­ske.

Ulyk­ken ske­te iføl­ge avi­sen om­kring klok­ken 11 lør­dag for­mid­dag - til­sy­ne­la­den­de i for­bin­del­se med op­ta­en­ding af kul til en grill.

Og­så dren­gens 53-åri­ge far skal va­e­re let­te­re for­bra­endt.

»Vi har få­et at vi­de, at fa­de­rens for­bra­en­din­ger er op­stå­et i for­bin­del­se med, at han ka­ste­de sig ned over sin søn for at få sluk­ket il­den,« for­kla­rer vagt­che­fen til Nord­jy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.