Mand dra­ebt af tog

BT - - NYHEDER -

En mand dø­de nat­ten til lør­dag, ef­ter at han blev ramt af et tog på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård.

Det op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti.

Vagt­chef Hen­rik Brix be­teg­ner ha­en­del­sen som en tragisk ulyk­ke.

»Af uvis­se år­sa­ger er man­den fal­det ned på skin­ner­ne. No­get ty­der på, at han bli­ver slå­et be­vidst­løs i fal­det. Han lig­ger i hvert fald i ad­skil­li­ge mi­nut­ter uden at rø­re på sig. Der­ef­ter bli­ver han ramt af et tog,« si­ger Hen­rik Brix.

Po­li­ti­et har kig­get op­ta­gel­ser fra over­våg­nings­ka­me­ra­er igen­nem, og ud fra dem ty­der in­tet på, at man­den med vil­je sprang ned på skin­ner­ne.

In­gen per­so­ner kom man­den til undsa­et­ning, men det skyl­des sand­syn­lig­vis, at in­gen har be­ma­er­ket, at han lå på skin­ner­ne, me­ner Hen­rik Brix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.