Lat­ter­lig snak om vå­ben­kapløb

BT - - NYHEDER -

Når man i det rus­si­ske par­la­ment bru­ger or­det ’vå­ben­kapløb’ i for­bin­del­se med det igang­va­e­ren­de Na­to-top­mø­de i Warszawa, så bry­der den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster ud i lat­ter. Et grin iblan­det en vis po­r­tion for­ar­gel­se.

»En ba­ta­l­jon er jo ik­ke no­get, der mi­li­ta­ert kan stop­pe en rus­sisk in­va­sion. Det er så at si­ge en snuble­t­råd,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen (V).

Han kal­der Na­tos be­slut­ning om at ud­sta­tio­ne­re 4.000 sol­da­ter i Po­len, Est­land, Let­land og Li­tau­en et ad­var­sels­sig­nal. An­gri­ber man et land i al­li­an­cen, så an­gri­ber man al­le 28 med­lem­slan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.