16.000

BT - - NYHEDER -

Til sam­men­lig­ning var der 92.000 nye re­gi­stre­rin­ger i ja­nu­ar.År­sa­gen til fal­det skal fin­des i, at ty­sker­ne har ska­er­pet eg­ne reg­ler, sam­ti­dig med at ef­fek­ten af gra­en­se­luk­nin­ger i an­dre EU-lan­de stop­per til­strøm­nin­gen i Nor­d­eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.