BTs le­der 5. juli: ’Pa­nisk flugt fra an­sva­ret’

BT - - DEBAT -

Kla­e­de­ligt er det ik­ke at se først Bo­ris Jo­hn­son og nu Ni­gel Fa­ra­ge – nejpo­puli­ster­nes to do­mi­ne­ren­de front­fi­gu­rer – flyg­te fra an­sva­ret med at ryd­de op ef­ter Bre­xit. De smed en bom­be og over­la­der ka­os­set til an­dre. (...) Na­e­ste gang nej-si­ger­ne for­sø­ger at bil­de os ind, at det er gra­tis ba­re at si­ge nej, nej og at­ter nej, gør vi klogt i på for­hånd at be­de dem om selv at ta­ge reg­nin­gen. la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

FO­TO: AFP/

Bo­ris Jo­hn­son og Ni­gel Fa­ra­ge vil ik­ke va­e­re med til at ryd­de op ef­ter Bre­xit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.