Til kamp mod men­ne­skes­mug­le­re

BT - - SOMER -

Krigs­ski­be fra Na­to-al­li­an­cen skal på en ny mission bi­dra­ge til over­våg­ning af far­van­de og hja­el­pe i kam­pen mod men­ne­skes­mug­ling på Mid­del­ha­vet.

Det for­tal­te Na­tos ge­ne­ral­se­kre­ta­er i går på et top­mø­de i Warszawa. Mis­sio­nen kom­mer til at hed­de ’Sea Gu­ar­di­an’.

»Vi vil indsa­et­te en ny sik­ker­heds­o­pe­ra­tion i Mid­del­ha­vet,« si­ger Jens Stol­ten­berg.

Ope­ra­tio­nen får et bredt man­dat. Den skal blandt an­det sør­ge for over­våg­ning af far­van­de og bi­dra­ge til be­ka­em­pel­sen af men­ne­skes­mug­ling og ter­ror.

»Det er vo­res plan at ar­bej­de ta­et sam­men med Den Eu­ro­pa­ei­ske Uni­ons ’Ope­ra­tion Sop­hia’ i den cen­tra­le del af Mid­del­ha­vet,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren.

’Sea Gu­ar­di­an’ er en vi­dere­fø­rel­se – på et nyt man­dat – af ope­ra­tio­nen ’Acti­ve En­dea­vour’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.