An­ker dom for sex-over­greb

BT - - SOMER -

Den 58-åri­ge ama­tør­fo­to­graf Sø­ren Pe­ter­sen blev for to uger si­den idømt seks års fa­engsel for grove sa­di­sti­ske se­xover­greb på en min­dre­årig pi­ge. Nu an­ker han sin straf.

Det be­kra­ef­ter Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg over for fy­ens.dk.

Den fyn­s­ke ama­tør­fo­to­graf, som blandt an­det ar­bej­de­de fri­vil­ligt for nød­hja­elp­sor­ga­ni­sa­tio­nen Rø­de Kors i Oden­se, blev i slut­nin­gen af ju­ni fun­det skyl­dig i at ha­ve seksu­elt mis­brugt en 13-årig pi­ge fra Jyl­land.

Sø­ren Pe­ter­sen sid­der fort­sat va­re­ta­egts­fa­engs­let, ind­til sa­gen kan kom­me for lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.