Snar­rå­dig dyk­ker red­der 17-årig

BT - - SOMER -

REDNINGSAKTION Nat­ten til lør­dag ud­spil­le­de der sig en dra­ma­tisk redningsaktion i Has­le Havn på Born­holm. En 17-årig kvin­de skreg des­pe­rat om hja­elp fra hav­ne­bas­si­net ved Ho­tel Herold. Rå­bet blev hørt af no­gen på hav­nen, som straks kon­tak­te­de alarm­cen­tra­len. Be­red­ska­bet blev alar­me­ret om en druk­neu­lyk­ke og ryk­ke­de ha­stigt ud til hav­nen, forta­el­ler Born­holms Ti­den­de.

Den 48-årig dyk­ker fra Falck, Carl-Jo­han Mik­kel­sen, re­a­ge­re­de imid­ler­tid lyn­hur­tigt, da han modt­og alar­men på sin til­kal­de­alarm. Han bor selv gan­ske ta­et ved hav­nen, og kør­te der­for di­rek­te ned til hav­nen i ste­det for først at ta­ge til Falck i Røn­ne.

Da han stod ved hav­nen, kun­ne han imid­ler­tid in­tet se i mør­ket. I det fjer­ne kun­ne han hø­re po­li­ti­et na­er­me sig med ud­ryk­ning, men el­lers var der helt stil­le. Plud­se­lig hør­te den 48-åri­ge mand et skrig i mør­ket. Han sprang ned ad en trap­pe langs hav­ne­kan­ten og fik øje på en ung kvin­de, der klam­re­de sig til det ne­der­ste af kaj­en.

Kort ef­ter an­kom po­li­ti­et.

»Jeg kør­te straks her­ned til hav­nen og fik sam­men med po­li­ti­fol­ke­ne red­det den un­ge kvin­de op af hav­ne­bas­si­net,« forta­el­ler dyk­ke­ren Carl-Jo­han Mik­kel­sen til BTs mand på ste­det. Ik­ke kom­met til ska­de En dyk­ker­vogn fra Falck var al­le­re­de sendt til Has­le med det nød­ven­di­ge ud­styr. Det sam­me var en ra­ek­ke ud­ryk­nings­kø­re­tø­jer, men tak­ket va­e­re den snar­rå­di­ge dyk­ker og be­tjen­te­ne vi­ste det sig, at der ik­ke var brug for dem.

Den vagt­ha­ven­de hos Born­holms Po­li­ti forta­el­ler iføl­ge Born­holms Ti­den­de, at den un­ge kvin­de ik­ke er kom­met til ska­de og der­for ik­ke bragt til ho­spi­ta­let. Jeg kør­te straks her­ned til hav­nen og fik sam­men med po­li­ti­fol­ke­ne red­det den un­ge kvin­de op af hav­ne­bas­si­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.