VIDENSKAB.DK Syg­dom får kvin­der til at ona­ne­re i søv­ne

BT - - NYHEDER -

STØN Ta­enk dig at våg­ne om nat­ten, for­di du lig­ger og ona­ne­rer uden at vi­de det. Det sker ja­evn­ligt for kvin­der med syg­dom­men se­xsom­ni, vi­ser en skotsk un­der­sø­gel­se fra Uni­ver­si­ty of Edin­burgh. Godt nok var der en over­re­pra­e­sen­ta­tion af ma­end i un­der­sø­gel­sen, men der var og­så kvin­der iblandt. Og mens ma­en­de­ne of­test for­greb sig på en part­ner, mens de sov, pe­ge­de kvin­der­nes seksu­el­le hand­lin­ger i ret­ning af dem selv.

»Kvin­der­ne hav­de me­re mas­tur­be­ren­de ad­fa­erd, de age­re­de sja­el­dent udad. De var of­te­re ale­ne, når de kom til os for at få hja­elp, hvor­i­mod ma­en­de­ne of­te kom med en part­ner, som hav­de bedt dem sø­ge hja­elp,« forta­el­ler forsk­nings­sti­pen­di­at ved Uni­ver­si­ty of Edin­burgh Em­ma­lee Ma­s­chau­er, som stod bag un­der­sø­gel­sen.

Se­xsom­ni in­de­ba­e­rer, at man har en seksu­el ad­fa­erd, mens man sover. Det kan va­e­re, at man rø­rer ved sig selv, at man rø­rer ved en an­den per­son i sen­gen, el­ler at man li­ge­frem gen­nem­fø­rer et sam­le­je. Se­xom­ni blev for før­ste gang an­er­kendt som en søvn­li­del­se af det ame­ri­kan­ske søvn­sel­skab i 2014, men in­gen ved, hvor man­ge der li­der af syg­dom­men.

»Mit bud­skab til al­le, der op­le­ver den­ne slags ad­fa­erd, er: op­søg en kli­nik, der fin­des be­hand­ling, og der er ik­ke no­get at skam­me sig over,« si­ger Em­ma­lee Ma­s­chau­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.