Ozon­la­get he­ler

BT - - NYHEDER -

Hul­let i ozon­la­get over An­tark­tis er skrum­pet med et are­al, der sva­rer til 100 gan­ge Dan­marks stør­rel­se, og sam­ti­dig er ozon­la­get ble­vet tyk­ke­re i pe­ri­o­den 2000-2015, vi­ser in­ter­na­tio­nal forsk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.