GLE-LIV ’NO­GET AF DET, JEG MANGLEDE I MIT FAMILIELIV, VAR LIDT ME­RE GLAMOUR’

BT - - SØNDAG -

Met­te Holm, 41 år Psy­ko­log og en af for­fat­ter­ne til bo­gen ’El­sker mig for evigt’. Mor til to børn på ot­te og ni år med eks­man­den, som hun var sam­men med i 13 år »Jeg blev sing­le, for­di jeg var i et par­for­hold, som jeg tro­e­de var ka­er­lig­hed, men som var ble­vet til tryg­hed, og jeg blev me­re og me­re trist og ener­gi­for­ladt, mi­ne øj­ne ly­ste sva­ge­re, og jeg føl­te ik­ke, jeg hav­de an­den ud­vej end at tur­de sprin­ge ud i det vil­de hav af ale­ne­hed, som sing­le­li­vet jo er.

Jeg har et bil­le­de af, at jeg na­er­mest åb­ne­de dø­ren til sing­le­li­vet og skynd­te mig at luk­ke den igen. Så sad jeg og sun­de­de mig i min lej­lig­hed og ta­enk­te: ’Hold ka­eft, hvad er det, der fo­re­går der­u­de?’, for det var så ro­ck­er­hårdt.

Det (dat­ing­li­vet, red.) var me­get ’byt­te byt­te køb­mand’. Jeg fik be­kra­ef­tel­se, men med det sam­me for­ven­te­de den an­den at få no­get til­ba­ge. Jeg fandt ud af, at jeg ik­ke kun­ne reg­ne med no­get. Det var vir­ke­lig et ga­me, hvor jeg ta­enk­te: ’Hold ka­eft, hvor skal du ba­re op i gear’. Det her med at kom­me fra en kom­fortzo­ne, hvor man går og nul­rer lidt rundt og er hus­mor, og we­e­ken­den går med at gå lidt i ha­ven og tøm­me op­va­ske­ma­ski­nen og pas­se nog­le un­ger, og så til at stå på si­ne hø­je stilet­ter og spi­se brunch med en el­ler an­den, man li­ge har mødt. Det var det vil­de­ste i mit ho­ved. Det va­er­ste var, at jeg end­da hav­de gla­e­det mig lidt til det, for­di no­get af det, jeg manglede i mit familieliv, var lidt me­re glamour, for­di der ba­re var gå­et for me­get par-hed i det.« Jeg for­ven­ter på in­gen må­de, at der skal kom­me en prins på en hvid he­st Jeg føl­te ik­ke, jeg hav­de an­den ud­vej end at tur­de sprin­ge ud i det vil­de hav af ale­ne­hed, som sing­le­li­vet jo er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.