’JEG OP­LE­VE­DE DET SOM EN STOR SORG AT OPGIVE TANKEN OM KERNEFAMILIEN’

BT - - SØNDAG -

Sig­ne Fjord, 40 år Cand. jur., for­fat­ter til ’Selvvalgt sing­lemor til do­nor­barn - Be­slut­nings­pro­ces­sen’ og in­de­ha­ver af SelvvalgtSing­lemor.dk. Fik i 2012 dat­te­ren med hja­elp fra en sa­ed­do­nor »Når man bli­ver 35, tik­ker det bi­o­lo­gi­ske ur på høj­tryk, og det kun­ne jeg godt ma­er­ke. Der var en ned­ta­el­ling i gang, og det gav en fø­lel­se af des­pe­ra­tion.

Jeg blev me­re og me­re des­pe­rat ef­ter at få en fa­mi­lie. Den­gang ta­enk­te jeg jo, at der skul­le en mand til for at få en fa­mi­lie.

Jeg op­le­ve­de det som en stor sorg at opgive tanken om kernefamilien og føl­te mig som en fi­a­sko, for­di jeg ik­ke kun­ne få den der drøm, som ’al­le’ har, op­fyldt. Jeg var ut­ro­lig ked af det. Det kun­ne ek­sem­pel­vis va­e­re, hvis jeg sad i ven­te­va­e­rel­set på fer­ti­li­tets­kli­nik­ken, og der sad et par og holdt i hån­den. El­ler at mø­de et par med en bar­ne­vogn. I den slags si­tu­a­tio­ner gjor­de det ondt.

Jeg ser min lyk­ke som mit an­svar. Jeg vil ger­ne va­e­re lyk­ke­lig, men jeg for­ven­ter på in­gen må­de, at der skal kom­me en prins på en hvid he­st og gø­re mig lyk­ke­lig. Jeg ta­ger an­sva­ret for det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.