MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Født 1987 i Vrid­sted ved Ski­ve. Po­li­ti­ker for Dansk Fol­ke­par­ti (DF), i 2014 valgt til Eu­ro­paPar­la­men­tet som et af DFs fi­re med­lem­mer. Fra 2012 har han be­stridt po­sten som lands­for­mand for Dansk Fol­ke­par­tis Ung­dom. Valgt til re­gions­rå­det i Re­gion Midtjyl­land i 2009 og gen­valgt i 2014, hvor han og­så op­nå­e­de valg til Ran­ders By­råd. Trå­d­te ud af lo­kal­po­li­tik i for­bin­del­se med val­get til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Var ved fol­ke­tings­val­get i 2011 kan­di­dat for DF i Østjyl­lands Stor­kreds i Ran­ders Syd kred­sen. Stu­dent

2.

Sku­e­spil­ler­drøm­men

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.