Kam­pen om guldtå­rer

I aften hol­der he­le Frank­rig vej­ret med Cri­sti­a­no Ro­nal­do som den af­gø­ren­de trus­sel

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Va­ert­s­na­tio­nen mod Portu­gal, fa­vo­rit­ten mod over­ra­skel­sen, Frank­rig mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Ef­ter en må­neds for­spil er vi frem­me ved kli­maks. Det sid­ste og af­gø­ren­de slag, der vil for­de­le eu­fori og gråd i to lej­re.

Når Pog­ba, Gri­ez­mann og Giroud i aften tra­e­der ind på et fyldt Sta­de de Fran­ce, bli­ver det med vis­he­den om et pres, der har fulgt dem he­le tur­ne­rin­gen, men som i af­gø­rel­sens ti­me vil ram­me et ek­stra ni­veau.

Det er hol­det med de stør­ste stjer­ner, et land, der har for va­ne at vin­de slut­run­der på hjem­me­ba­ne og en na­tion, der har brugt fod­bol­den til at glem­me ter­r­orens fryg­te­li­ge va­e­sen ef­ter fle­re blo­di­ge an­greb. Nu skal tå­rer­ne fra tra­ge­di­er­ne ven­des til lyk­ketå­rer.

Det sid­ste skridt

»Det fran­ske folk hav­de vir­ke­lig brug for at flyg­te via den­ne tur­ne­ring, og sport har den­ne styr­ke til at for­e­ne et folk. Det op­le­ver vi i øje­blik­ket. Men vi mang­ler sta­dig at ta­ge det sid­ste skridt. Det sva­e­re­ste, men det vil va­e­re det va­erd,« si­ger den fran­ske ke­e­per og an­fø­rer Hu­go Ll­o­ris.

Han vil i aften stå an­sigt til an­sigt med man­den, der ale­ne kan kna­ek­ke de stol­te fransk­ma­ends drøm.

For 12 år si­den brast Cri­sti­a­no Ro­nal­dos drøm i EM-fi­na­len på hjem­me­ba­ne, så tå­rer­ne reg­ne­de ned ad kin­der­ne. I aften jag­ter han den ti­tel, der skal re­van­che­re kar­ri­e­rens stør­ste skuf­fel­se og sik­re den tri­umf, han suk­ker ef­ter.

»Det er no­get, jeg al­tid har drømt om. Det vil va­e­re en ka­em­pe be­drift, hvis jeg kan vin­de no­get med Portu­gal,« si­ger Ro­nal­do, der igen i aften er klar til at la­de tå­rer­ne fly­de.

»Jeg hå­ber, I vil se mig gra­e­de – af gla­e­de.«

La­es me­re om Cri­sti­a­no Ro­nal­do og An­to­i­ne Gri­ez­mann på si­de 4-5.

BT TA­GER TEM­PE­RA­TU­REN PÅ DE TO FORMODEDE STARTOPSTILLINGER OG VURDERER SPILLERNES BE­TYD­NING OG GE­NE­REL­LE NI­VEAU UD FRA 12-SKALAEN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.