DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­gens sto­re be­gi­ven­hed i spor­tens ver­den er selv­føl­ge­lig EM-fi­na­len i fod­bold, som vi sat­te un­der lup i dis­se spal­ter i går.

Der sker dog og­så an­dre sto­re ting i dag, hvor man i Stor­bri­tan­ni­en hol­der vej­ret, når An­dy Mur­ray i dag får en gyl­den chan­ce for at vin­de Wim­b­ledon.

Det vil i så fald va­e­re an­den gang i kar­ri­e­ren, at det sker, og spør­ger man book­ma­ker­ne, så bli­ver der ik­ke den sto­re tvivl om ud­fal­det af fi­na­len mod ca­na­di­ske Mi­los Ra­o­nic.

Her kan man nem­lig ik­ke få over 1,30 på, at Mur­ray vin­der, mens der er fle­re ste­der er over fi­re gan­ge pen­ge­ne at hen­te sig på den hårdt­ser­ven­de ca­na­di­er, som el­lers har spil­let en stor tur­ne­ring og i se­mi­fi­na­len eks­pe­de­re­de Ro­ger Fe­de­rer ud ef­ter en in­tens kamp i fem sa­et. Vin­der Mur­ray i tre sa­et, får man pen­ge­ne 2,75 gan­ge igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.