1 ,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Portu­gal er ret un­der­tip­pe­de i den­ne kamp, og det gi­ver ik­ke så me­get me­ning. De har end­nu ik­ke tabt en kamp i tur­ne­rin­gen, og er en godt or­ga­ni­se­ret en­hed, som er sva­er at bry­de ned. Til­med får man Wil­li­am Car­val­ho med ef­ter endt ka­ran­ta­e­ne og for­ment­lig og­så Pepe med igen, hvil­ket skal styr­ke hol­det. Frank­rig slog flot Tys­kland, men var hel­ler ik­ke uhel­di­ge, og ud­over den kamp har man mødt ret så be­gra­en­set mod­stand tur­ne­rin­gen igen­nem. Der­for lig­ner det alt an­det li­ge end me­re åben kamp, end od­dse­ne her vi­ser.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.