1 , 98

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

New York Ci­ty er i for­ry­gen­de form for ti­den. Sej­ren i New Eng­land var num­mer fi­re på stri­be, og man er nu krav­let op på før­ste­plad­sen i Ea­stern Con­fe­ren­ce. Spe­ci­elt den ru­ti­ne­re­de trio Frank Lampard, David Vil­la og An­drea Pir­lo har løf­tet hol­det, og der­for gi­ver det in­gen me­ning, at de i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling skal va­e­re så un­der­tip­pe­de mod Kansas Ci­ty. For­men er godt nok for op­ad­gå­en­de hos va­er­ter­ne, men spe­ci­elt im­po­ne­ren­de har de ik­ke va­e­ret i den­ne sa­e­son, hvor­for det gi­ver god me­ning at spil­le på, at New York Ci­ty får po­int i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.