Ha­de­de hvi­de be­tjen­te

BT - - NYHEDER -

Det var an­gi­ve­ligt had til hvi­de og i sa­er­de­les­hed hvi­de po­li­ti­be­tjen­te, der fik Mi­cah Xavia Jo­hn­sen til at sky­de og dra­e­be fem po­li­ti­be­tjen­te i Dal­las tors­dag aften.

Iføl­ge po­li­ti­chef i Dal­las David Brown sag­de Mi­cah Xavia Jo­hn­sen nem­lig, at han vil­le dra­e­be hvi­de po­li­ti­be­tjen­te, og at han var vred over de man­ge sor­te, der var ble­vet dra­ebt af po­li­ti­et.

Mi­cah Xavia Jo­hn­sen hav­de ik­ke no­gen kri­mi­nel for­tid, li­ge­som han hel­ler ik­ke kan knyt­tes til en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion. Han hand­le­de på egen hånd og kun­ne hånd­te­re vå­ben, for­di han var sol­dat og hav­de va­e­ret ud­sendt til Af­g­ha­ni­stan.

På hans Fa­ce­book-pro­fil fin­des der bil­le­der, hvor han ha­e­ver sin arm i vej­ret med knyt­tet na­e­ve. En sa­lut, der ken­des fra den po­li­ti­ske be­va­e­gel­se ‘De sor­te pan­te­re’ og som re­fe­re­rer til ‘bla­ck po­wer’.

FO­TO: REUTERS

Ke­a­ka Wal­la­ce, som pa­trul­je­re­de med den af­dø­de be­tjent Brent Thomp­son. bli­ver trø­stet for­an et im­pro­vi­se­ret min­de­sted ved Dal­las Po­li­ce for de po­li­ti­be­tjen­te, der blev skudt af en snig­skyt­te tors­dag aften.

Po­li­ti­mas­se­mor­de­ren Mi­cah Xavia Jo­hn­sen var Af­g­ha­ni­stan-ve­te­ran og iføl­ge po­li­ti­et dre­vet af had til hvi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.