EU – ik­ke UK – kol­lap­ser

BT - - DEBAT - Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, MEP (DF)

Fe­ri­en må fal­de tid­ligt på BT! I hvert fald på le­der-gan­gen, hvor et par be­ma­er­k­nin­ger ef­ter tirs­da­gens le­der bør fal­de.

1) Det er EU – ik­ke Stor­bri­tan­ni­en – som er ved at fal­de fra hin­an­den. Man har mi­stet jord­for­bin­del­sen, og hver gang bor­ge­re i med­lem­slan­de­ne får lej­lig­hed til at ud­ta­le sig om EU (Hol­land, Ir­land, Frank­rig, Gra­e­ken­land, Dan­mark, UK mv.), tak­kes der nej. Hvis ik­ke EU re­for­me­res grund­la­eg­gen­de, vil det ero­de­re. Og det er må­ske ik­ke så rin­ge.

2) Dan­mark ved­bli­ver at va­e­re i Eu­ro­pol – en­ten via pa­ral­lelaf­ta­le el­ler be­gra­en­set su­ve­ra­e­ni­tetsover­dra-gel­se – så la­en­ge vi øn­sker. Desva­er­re svig­ter re­ge­rin­gen grun­digt for­hand­lin­ger­ne om det før­ste (må­ske en sag for BT?), men af­gø­rel­sen er i sid­ste en­de dan­sker­nes. Og det er i grun­den me­get be­tryg­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.