LØGNEHISTORIER

BT - - DEBAT - Pe­ter Kjeld­sen Kom­men­tar på bt.dk/le­der

Ind­til vi­de­re er der vist ik­ke sket de sto­re aen­drin­ger i UK, så man kan ik­ke ta­le om sto­re ka­ta­stro­fer, men der teg­ner sig et me­re ty­de­ligt bil­le­de af ure­a­li­sti­ske skra­em­me- og løgnehistorier fra dem, der vil­le bli­ve i EU. Ni­gel Fa­ra­ge hav­de na­evnt fle­re gan­ge, at han ik­ke hav­de i sin­de at bli­ve kar­ri­e­repo­li­ti­ker, og der­for er det ik­ke un­der­ligt, at han stop­per. Han frem­står fak­tisk som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.