123 be­tjen­te sår­et i Ber­lin

BT - - NYHEDER -

KONFRONTATION Po­li­ti­et i den ty­ske ho­ved­stad Ber­lin forta­el­ler, at 123 be­tjen­te er ble­vet sår­et i kon­fron­ta­tio­ner med ven­stre­fløj­sek­stre­mi­ster nat­ten til søn­dag. De ka­ste­de fla­sker og sten ef­ter po­li­ti­et, mens de smadre­de bu­tiks­vin­du­er og sat­te ild til bi­ler.

Vol­den kom­mer i kølvan­det på fle­re ugers kon­flik­ter om et hus, hvor un­ge fra ven­stre­fløj­en hol­der til. Po­li­ti­et har gen­tag­ne gan­ge ryd­det hu­set.

Po­li­ti­et forta­el­ler, at nat­tens op­tø­jer er by­ens »mest ag­gres­si­ve og vol­de­li­ge de­mon­stra­tion i de se­ne­ste fem år«.

Po­li­ti­et send­te 1.800 be­tjen­te ud for at kon­fron­te­re men­ne­ske­ma­eng­den på cir­ka 3.500 per­so­ner. Be­tjen­te­ne brug­te knip­ler og tå­re­gas, da si­tu­a­tio­nen eska­le­re­de. Be­ka­em­per by­for­ny­el­se 86 de­mon­stran­ter blev mid­ler­ti­digt til­ba­ge­holdt, og tre af dem er nu sig­tet for ga­deuor­den, forta­el­ler po­li­ti­et iføl­ge AFP.

De­mon­stran­ter­ne sam­le­des ved en byg­ning i by­de­len Fri­edri­chs­hain. Den an­ser sig selv for at va­e­re en ba­stion i by­en, som be­ka­em­per sti­gen­de hus­le­jer og by­for­ny­el­se i ho­ved­sta­den.

Frank Hen­kel, som har an­sva­ret for sik­ker­hed i by­en, kal­der nat­tens uro for »ven­stre­flø­jens voldsor­gie« og de im­pli­ce­re­de for »anar­ki­ster og bal­la­de­ma­ge­re«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.