Labour skal va­el­ge le­der i bri­tisk ka­os

BT - - NYHEDER -

67-åri­ge Je­re­my Cor­byn blev i 2015 valgt som det bri­ti­ske ar­bej­der­par­ti La­bours nye le­der med 59,5 pro­cent af stem­mer­ne. Der blev af­gi­vet 422.664 stem­mer. La­bours med­lem­mer og par­ti­sym­pa­ti­sø­rer kun­ne stem­me. Cor­byn er den mest ven­stre­o­ri­en­te­re­de le­der, Labour har haft de se­ne­ste 30 år. Han er en ve­te­ran i bri­tisk po­li­tik. Han blev valgt ind i par­la­men­tet i 1983 for valg­kred­sen Is­ling­ton North i Lon­don, som han har re­pra­e­sen­te­ret si­den da. Je­re­my Cor­byn har al­drig fa­er­dig­gjort en ud­dan­nel­se, men brug­te sin ung­dom som ak­ti­vist i an­tik­rigs­be­va­e­gel­ser og som fag­for­e­nings­or­ga­ni­sa­tor. Blandt hans ma­er­kesa­ger er bed­re ind­komst­for­de­ling i Stor­bri­tan­ni­en og hø­je­re skat­ter til lan­dets ri­ge samt af­vik­ling af den bri­ti­ske atomslagstyr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.