The Ju­i­cy Lu­cy bur­ger

BT - - S MMER -

fi­re pa­e­ne, go­de ski­ver. 8. Hak lø­get fint. 9. Stil grønt­sa­ger­ne til si­de. 10. Det er vig­tigt, at det hak­ke­de ok­se­kød har en fedt­pro­cent om­kring 20 %, for­di det gi­ver saft og kraft til bøf­fer­ne og for­hin­drer dem i at bli­ve tør­re. Rør even­tu­elt kø­det godt med 1 tsk. salt per 200 g kød – det hja­el­per kø­det med at sam­le sig og hol­de på for­men. 11. Mål kø­det op i bøf­fer a 125 g. Form dem med bøf­pres­se­ren. 12. Ska­er hver ski­ve ched­dar i fi­re, som stab­les oven på hin­an­den. 13. Lav en lil­le for­dyb­ning midt på en bøf, stil tår­net af fi­re ski­ver ost her, in­den du pla­ce­rer en 125 g-bøf oven­på. 14. Saml bøf­fen med fin­gre­ne, ind­til den er helt luk­ket. Hvis der er hul­ler, vil osten fly­de ud un­der gril­l­ning. 15. Kry­dr bøf­fer­ne med salt og pe­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.