Oba­ma må af­kor­te be­søg i Spa­ni­en

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma, mød­te i går den span­ske kong Fe­lipe på sit før­ste of­fi­ci­el­le be­søg i Spa­ni­en.

Det var me­nin­gen, at pra­esi­den­ten skul­le til­brin­ge to da­ge i Spa­ni­en ef­ter at ha­ve del­ta­get i et Na­to­mø­de i Warszawa.

På mø­det svor USA, Spa­ni­en og an­dre al­li­e­re­de lan­de at stå sam­men i for­hold til trus­len fra Rusland og Stor­bri­tan­ni­ens be­slut­ning om at for­la­de EU.

Be­sø­get i Spa­ni­en er dog ble­vet af­kor­tet på grund af dra­be­ne på fem po­li­ti­be­tjen­te i Dal­las.

Pla­ner om sight­se­e­ing i Se­vil­la og et mø­de med den span­ske be­folk­ning blev af­lyst. Pra­esi­den­ten får kun tid til at mø­des med kong Fe­lipe og pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­ri­a­no Ra­joy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.