Ty­re­fa­eg­ter stan­get ihjel på di­rek­te tv

BT - - TV/RADIO -

ja­pa­ner stan­get i bry­stet, mens en 24-årig spa­ni­er fik et horn gen­nem sin ene arm. 12 an­dre per­so­ner kom let­te­re til ska­de, op­ly­ser lo­kal­re­ge­rin­gen på sin hjem­mesi­de. Ud­lø­ste pa­nik En af de seks ty­re, der blev slup­pet løs i ga­der­ne, blev ad­skilt fra de an­dre, og det ud­lø­ste pa­nik blandt de man­ge lø­be­re.

Ty­re­lø­be­ne, der af­vik­les på en cir­ka 800 me­ter lang stra­ek­ning gen­nem nog­le af Pam­plo­nas mest sna­ev­re bro­stens­belag­te ga­der, va­rer mel­lem tre og fem mi­nut­ter.

15 men­ne­sker har mi­stet li­vet un­der by­ens ty­re­løb de se­ne­ste 100 år. Det se­ne­ste døds­fald fandt sted i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.