Ko­pik­ri­se: Led Zep­pe­lin-strid fort­sa­et­ter

BT - - TV/RADIO -

Led Zep­pe­lin har ik­ke hap­set de be­røm­te in­tro­ak­kor­der til ban­dets sig­na­tur­sang, ’Stairway to Hea­ven’, fra Spi­rits num­mer ’Taurus’.

Det fastslog et na­ev­nin­ge­ting ved den fø­de­ra­le dom­stol i Los An­ge­les til­ba­ge i ju­ni.

Sags­an­la­eg­get kom, ef­ter at re­pra­e­sen­tan­ter for den af­dø­de mu­si­ker Ran­dy Wol­fe, der kom­po­ne­re­de ’Taurus’, hev Led Zep­pe­lin i ret­ten for an­kla­ger om plagi­at og kra­en­kel­se af op­havs­ret­ten.

Led Zep­pe­lin blev pu­re fri­fun­det og an­mo­der nu ret­ten om, at Wol­fes re­pra­e­sen­tan­ter skal be­ta­le de over 5,3 mio. dan­ske kro­ner i ad­vo­ka­tom­kost­nin­ger. Det skri­ver avi­sen Tor­on­to Sun.

War­ner/Chap­pell, der ud­gi­ver Led Zep­pel­ins mu­sik, har brugt 4,1 mio. kr. i ad­vo­katsa­la­e­rer og det re­ste­ren­de be­løb på om­kost­nin­ger.

Sam­ti­dig lan­ger de og­så hårdt ud ef­ter ad­vo­ka­ten, der re­pra­e­sen­te­re­de Wol­fes in­ter­es­ser, for at gi­ve ret­ten ’mis­vi­sen­de in­for­ma­tio­ner’ og for at ’spa­er­re for vis­se be­vi­ser’.

»Hvis pen­ge­ne bli­ver vun­det i den­ne sag, skal de bru­ges til at kø­be in­stru­men­ter til børn, der har brug for det i Ven­tu­ra Co­un­ty,« si­ger War­ner/Chap­pells tals­per­son i en er­kla­e­ring, som Tor­on­to Sun brin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.