Sport­s­di­rek­tør for­la­der Bay­ern

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bay­ern Mün­chen skal ha­ve ny sport­s­di­rek­tør. 48-åri­ge Mat­t­hi­as Sam­mer har valgt at fra­tra­e­de sin stil­ling, og det øn­ske har klub­ben imø­de­kom­met, op­ly­ser den på sin hjem­mesi­de.

Den tid­li­ge­re top­spil­ler med en for­tid i Stutt­g­art, In­ter og Dort­mund an­gi­ver iføl­ge klubpra­esi­dent Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge som år­sag til sin be­slut­ning, at han ’har an­dre pri­o­ri­te­ter’, der ik­ke har­mone­rer med job­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.