1 ,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re stor for­skel på de to spil­le­re i den­ne kamp. Nicolas Ki­ck­er er en god grus­spil­ler, og vandt så­le­des en chal­len­ger­tur­ne­ring i Peru­gia på grus i sid­ste må­ned. Den­ne tur­ne­ring spil­les og­så på grus, og det er ik­ke no­get godt un­der­lag for Tho­mas Fab­bi­a­no, som er rø­get ud af de se­ne­ste tre chal­len­ger-tur­ne­rin­ger på grus i før­ste run­de, og kun nå­e­de ho­ved­run­den i French Open via en bil­let som da han egent­lig tab­te den sid­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp. Nicolas Ki­ck­er vir­ker så me­get skar­pe­re net­op nu, at han får til­li­den her.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.