2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke så me­get me­ning, at Akra­nes er så un­der­tip­pet i den­ne kamp. Hol­det har nem­lig vist frem­gang på det se­ne­ste og kom­mer med selv­til­lid ef­ter to sej­re på stri­be. Ik­ke mindst er det vig­tigt, at man har få­et gang i top­sco­rer Gard­ar Gunn­laugs­son, som har net­tet fem gan­ge i de se­ne­ste to kam­pe. Brei­dablik deri­mod har vist vi­gen­de form, og har des­u­den haft et hårdt pro­gram på det se­ne­ste med del­ta­gel­se i Eu­ro­pa Le­ague, hvor man så sent som tors­dag var i Let­land for at spil­le. Alt an­det li­ge skal Akra­nes ha­ve fi­ne chan­cer for po­int.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.