• SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

28. april 2014 brag­te BT den før­ste ar­ti­kel om Se og Hørs så­kald­te tystys-kil­de, der i åre­vis over­vå­ge­de kend­tes og kon­ge­li­ges kre­dit­kortak­ti­vi­te­ter via sit ar­bej­de for Nets.

Sa­gen ud­sprang af tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Ken B Ras­mus­sens fik­ti­ve ro­man ’Li­vet, det for­ban­de­de’ om si­ne år på uge­bla­det, men BT fik do­ku­men­ta­tion for bo­gens på­stan­de.

Mindst 86 kend­te per­so­ner fik de­res kre­dit­kort over­vå­get.

Fle­re har meldt Al­ler Me­dia til po­li­ti­et. Sa­gen har ført til in­ter­ne un­der­sø­gel­ser hos bå­de Al­ler Me­dia og Nets (det da­va­e­ren­de PBS).

12 per­so­ner samt Al­ler Me­dia er sig­tet i sa­gen. Ot­te per­so­ner er til­talt for bl.a. over­tra­e­del­se af ha­ck­er­pa­ra­graf­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.