FAKTA OM PTSD

BT - - NYHEDER -

Po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom er en psy­kisk til­stand, som bli­ver ud­løst af trau­ma­ti­ske ha­en­del­ser, der er så vold­som­me, at der er ta­le om en ka­ta­stro­fe. F.eks. krig, na­tur­ka­ta­stro­fer, tor­tur, over­fald og trus­ler. Li­del­sen har om­fat­ten­de ind­fly­del­se på ev­nen til at ud­fø­re ba­sa­le op­ga­ver i hver­da­gen. PTSD ken­de­teg­nes bl.a. ved psy­ki­ske symp­to­mer og kom­pli­ce­res of­te af de­pres­sion, angst, misbrug, hukom­mel­ses­pro­ble­mer og an­dre fy­si­ske og psy­ki­ske li­del­ser. Man genop­le­ver trau­met, for­di man ta­en­ker på det, har ma­re­ridt el­ler får flas­h­ba­cks Man har del­vist el­ler helt hukom­mel­ses­tab El­ler man er i psy­kisk alarm­be­red­skab med symp­to­mer som pro­ble­mer med at sove, ten­dens til at bli­ve ir­ri­ta­bel, kon­cen­tra­tions­be­sva­er og ten­dens til at fa­re sam­men. Kil­de: Net­p­sy­ki­a­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.