Dansk su­per­model strå­ler i All Star-kamp

BT - - NYHEDER -

DANSK GIRLPOWER Hil­le­rød har gang i en loven­de kar­ri­e­re i USA. Hun er bl.a. mo­del for Vi­cto­ria’s Secret, og så da­ter hun en af nu­ti­dens al­ler­stør­ste film­stjer­ner. Hun har nem­lig haft hyg­ge­stun­der med den 41-åri­ge Oscar-vin­den­de sku­e­spil­ler Leo­nar­do DiCaprio. Fe­rie sam­men med DiCaprio I ju­ni må­ned holdt de to en lil­le fe­rie på det ekso­ti­ske Ba­ha­mas, men iføl­ge Pe­op­le Ma­ga­zi­ne er der for­ment­lig kun ta­le om et ven­ska­be­ligt og ufor­plig­ten­de for­hold.

»Jeg tror ik­ke, det er me­re end en hur­tig flirt,« har en unavn­gi­ven kil­de sagt til det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin. Men hvem ved, om den dan­ske mo­del­stjer­ne og Leo­nar­do DiCaprio på et tids­punkt al­li­ge­vel vil dan­ne et sa­er­de­les gla­mourøst par.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.