Vil øko­no­misk pres på flygt­nin­ges hjem­lan­de få fle­re til at rej­se hjem?

Nej, sik­ker­he­den i hjem­lan­det er vig­tigst

BT - - DEBAT -

KONTROVERS

PEL­LE DRAGSTED

det vir­ker. Når vi ser, der er fa­er­re flygt­nin­ge, som rej­ser hjem igen end for nog­le år si­den, er det, for­di der er al­vor­li­ge sik­ker­heds­si­tu­a­tio­ner i de lan­de, flygt­nin­ge­ne kom­mer fra. Vi så for nog­le år si­den, at nog­le flygt­nin­ge vend­te til­ba­ge til Irak. Det var en pe­ri­o­de i Irak, hvor der var me­re ro­ligt, men si­den er Is­la­misk Stat kom­met til. Det har be­ty­det, at lan­det i dag er desta­bi­li­se­ret og er ble­vet et me­get far­ligt sted at va­e­re. Det er der­for helt na­tur­ligt, at der er fa­er­re af de iraki­ske flygt­nin­ge, der ven­der hjem li­ge nu. Det sam­me ga­el­der flygt­nin­ge fra Af­g­ha­ni­stan. Og det her med at tro, at man kan la­ve en gen­vej ved at pres­se lan­de øko­no­misk el­ler gi­ve flygt­nin­ge­ne stør­re pen­ge­pra­e­mi­er for at ta­ge hjem, tror jeg ik­ke vir­ker.

JEG TROR IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.