Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Grund­stam­men i det, vi skal la­ve, vil va­e­re blå blok. Men jeg vil ik­ke kun­ne for­stå, hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ra­di­ka­le Ven­stre ik­ke vil va­e­re med. Det vil va­e­re helt ufor­stå­e­ligt, hvis man ik­ke vil gi­ve skat­te­let­tel­ser til de la­ve­ste ar­bejds­ind­kom­ster

Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) Om fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne til TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.