Fal­ske che­fer sny­der an­sat­te

BT - - NYHEDER -

En stri­be virk­som­he­der i Sy­dø­stjyl­land har i lø­bet af den se­ne­ste må­neds tid va­e­ret ud­sat for et avan­ce­ret svin­delnum­mer. Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti har kend­skab til cir­ka ti virk­som­he­der, hvor svind­le­re per mail har ud­gi­vet sig for at va­e­re den bort­rej­ste chef. Mai­len ser ud til at va­e­re fra di­rek­tø­ren, og det er di­rek­tø­rens navn, der står som af­sen­der. I be­ske­der­ne be­des an­sat­te om at over­fø­re sto­re pen­ge­be­løb til et an­gi­vet kon­tonum­mer. Det dre­jer sig om sum­mer fra 30.000 og helt op til 500.000 kro­ner.Pen­ge­ne bli­ver ty­pisk over­ført til en kon­to i ud­lan­det - f.eks. Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.