Den stør­ste no­gen­sin­de?

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk Hvem er den bed­ste fod­bold­spil­ler

no­gen­sin­de? Kam­pen har i år­ti­er stå­et mel­lem den bra­si­li­an­ske må­l­ma­ski­ne, Pelé, og den ar­gen­tin­ske trold­mand, Die­go Ma­ra­do­na. Med de­res VM-tit­ler un­der ar­men har de op­pe i sky­er­ne ef­fek­tivt holdt de un­ge opkom­lin­ge, Mes­si og Ro­nal­do, på af­stand. Men søn­dag gjor­de po­rtu­gi­si­ske Ro­nal­do dog end­nu et for­søg på at nå de stør­ste stjer­ner, da Portu­gal vandt EM, og bt.dk’s la­e­se­re er ik­ke i tvivl. Fod­bol­dens øver­ste hyl­de har få­et en ny funk­len­de stjer­ne.

FO­TO: REU­TERS

Tu­sind­vis af po­rtu­gi­se­re var mødt op for at hyl­de EM-hel­te­ne, da de kør­te igen­nem Lis­sa­bon i åben bus i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.