DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med Portu­gals sejr i fi­na­len slut­te­de EM med en over­ra­skel­se - og det blev sam­ti­dig og­så af­slut­nin­gen på et for­ry­gen­de EM for spil­for­sla­ge­ne på bt.dk.

Der blev nem­lig lagt for­slag ud til samt­li­ge kampe, og hav­de man spil­let det fo­re­slå­e­de be­løb - som va­ri­e­re­de fra mel­lem 100 kro­ner og 400 kro­ner, så de fle­ste bur­de kun­ne va­e­re med - hav­de man stå­et til­ba­ge med in­tet min­dre end 3.512 kro­ner i rent over­skud.

Med an­dre ord hav­de du få­et 140,9 kro­ner til­ba­ge, for hver 100 kro­ner du hav­de in­ve­ste­ret i for­sla­ge­ne, hvil­ket må si­ges at va­e­re en sa­er­de­les god for­rent­ning.

Bud­det i fi­na­len var, at Portu­gal ik­ke tab­te kam­pen i or­di­na­er tid til 1,85 - og det vi­ste sig der­for at va­e­re en per­fekt af­slut­ning på for­sla­ge­ne. Men selv om EM er slut, vil der sta­dig va­e­re fri­ske for­slag - bå­de her i avi­sen og på bt.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.