2 , 00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den sto­re ma­kedon­ske klub er Vard­ar, og de ple­jer at le­ve­re gan­ske for­nuf­tigt i Eu­ro­pa. I sid­ste sa­e­son røg man kun ud til Apo­el Ni­co­sia på ude­ba­ne­mål ef­ter to uaf­gjor­te kampe, og man kan va­e­re sik­ker på, at de er ta­end­te før det­te na­boop­gør mod Di­na­mo Za­greb, hvor der ven­ter ta­et på ud­solgt. Det kro­a­ti­ske hold er selv­føl­ge­lig no­get sta­er­ke­re end Vard­ar, men im­po­ne­rer ik­ke vold­somt på frem­med gra­es nor­malt, og for Di­na­mo ga­el­der det og­så mest om at ha­ve et brug­bart re­sul­tat til re­tur­kam­pen, hvor­for de le­ver fint med ek­sem­pel­vis 1-1.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.