1,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør selv­føl­ge­lig ik­ke va­e­re den fjer­ne­ste tvivl om det sam­le­de ud­fald i dis­se op­gør, men al­li­ge­vel vir­ker der til at va­e­re et fint spil på, at der mak­si­malt fal­der tre mål i kam­pen. Som FCM så i sid­ste sa­e­son, så er Lin­coln Red Imps ik­ke så rin­ge end­da, og ved den lej­lig­hed vandt midtjy­der­ne blot det før­ste op­gør med 1-0. For Cel­tic ga­el­der det pri­ma­ert om at kom­me hjem med et godt re­sul­tat in­den re­tur­kam­pen, og der­for ser man na­ep­pe Cel­tic kø­re ga­ester­ne midt over. Mod island­sk mod­stand de to se­ne­ste sa­e­so­ner, vandt man kun før­ste kamp kne­bent.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.