2,38

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­men­ske hold er elen­di­ge på ude­ba­ne, hvil­ket Alas­hkert selv be­vi­ste i sid­ste run­de ved blot at kla­re 0-0 mod San­ta Co­lo­ma fra Andorra. Man vandt godt nok re­tur­kam­pen, men fik Mi­hran Ma­na­sy­an ud­vist i det op­gør, så han må sid­de over i den­ne kamp. Han er hol­dets su­ve­ra­e­ne top­sco­rer, så det er et mas­sivt tabt for det ar­men­ske hold. Di­na­mo Tbi­li­si har ru­stet op før kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague, og hjem­me ple­jer de ge­or­gi­ske hold fak­tisk at yde gan­ske fi­ne ind­sat­ser. Så her spil­les, at Tbi­li­si vin­der kam­pen med me­re end ét mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.