Pelé

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Bra­si­li­a­ne­ren har sta­dig plad­sen i Gu­in­ness Re­kord­bog, som den mest scoren­de fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de. Ta­ger man uof­fi­ci­el­le ven­skabs­kam­pe med har han an­gi­ve­ligt la­vet 1.281 mål i 1.363 kampe. En del af dem blev brugt til at vin­de tre ver­dens­mester­ska­ber med Bra­si­li­en i 1958, 1962 og 1970, hvil­ket in­gen an­den fod­bold­spil­ler har op­nå­et hver­ken før el­ler si­den. I 1999 kå­re­de den In­ter­naio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité ham til år­hund­re­dets bedst at­let. Sam­me år valg­te den in­ter­na­tio­na­le sam­men­slut­ning af fod­bold­hi­sto­ri­ke­re og -sta­ti­sti­ke­re ham til år­hund­re­dets bed­ste fod­bold­spil­ler, og i 2000 fik han sam­men med Ma­ra­do­na sam­me ti­tel af FIFA. På klub­plan vandt Pelé blandt an­det seks bra­si­li­an­ske og to sy­da­me­ri­kan­ske mester­ska­ber med San­tos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.