Cri­sti­a­no Ro­nal­do

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Portu­gi­se­ren kan ef­ter EM-tri­um­fen søn­dag frem­vi­se en en­kelt lands­holds­po­kal, men det er på klub­plan, at han for al­vor gi­ver si­ne to kon­kur­ren­ter bag­hjul. Ro­nal­do har vun­det mester­ska­ber og po­kal­tit­ler i Eng­land og Spa­ni­en og Cham­pions Le­ague he­le tre gan­ge. Han har va­e­ret top­sco­rer al­le ste­der. Tre gan­ge har han vun­det Bal­lon d’Or som ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler og der­u­d­over er han blandt an­det in­de­ha­ver af re­kor­den som mest scoren­de spil­ler i Cham­pions Le­ague og har fi­re gan­ge va­e­ret den mest scoren­de spil­ler i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.