Ole­sen får bil­let til af­bud­s­ramt OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STA­ERK KVAR­TET /ritzau/

Mens Ni­co­le Broch Lar­sen og Nan­na Ko­er­stz Mad­sen i et styk­ke tid har va­e­ret klar til OL hos kvin­der­ne, blev der i går sat navn på de to dan­ske her­re­spil­le­re, der kan pak­ke golf­ta­sken og sa­et­te kurs mod Rio om knap en må­ned. Med si­ne go­de re­sul­ta­ter i blandt an­det US Ma­sters var Sø­ren Kjeld­sen sik­ker på del­ta­gel­se, og den sid­ste bil­let gik til Thor­b­jørn Ole­sen. Det står klart, ef­ter at ver­dens­rang­li­ster­ne i går blev op­da­te­ret.

Der­for har Dansk Golf Uni­on nu indstil­let dem til at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark i Rio, og det er nu op til Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF) at ud­ta­ge dem rent for­melt.

»Der er li­ge nog­le for­ma­lia, der skal fal­de på plads. Men i golf er det en formsag, da det er spil­ler­nes egen kva­li­fi­ka­tion, der er af­gø­ren­de,« si­ger eli­te­che­fen i Dansk Golf Uni­on, Claus Møl­holm.

Nyt zi­ka-af­bud

Han ser op­ti­mi­stisk frem mod OL, ef­ter at der er sat nav­ne på de fi­re dan­ske del­ta­ge­re.

»Det er fi­re tour­vin­de­re fra de se­ne­ste 14 må­ne­der, der skal af sted, så det er fi­re go­de kan­di­da­ter,« si­ger Møl­holm.

Mu­lig­he­der­ne for dan­ske me­dal­jer hos her­rer­ne blev i går en tak bed­re, da ver­dens­rang­li­stens num­mer tre, Jor­dan Spieth fra USA, meld­te af­bud til OL. Li­ge­som med Rory McIl­roy, Dustin Jo­hn­son og Ja­son Day – der ud­gør re­sten af top fi­re i ver­den – er det fryg­ten for zi­ka-virus, der får Spieth til at bli­ve hjem­me.

FO­TO: EPA

Thor­b­jørn Ole­sen får sid­ste OL-bil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.