Fa­mi­lie: ’Det er så sva­ert’

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Emilie Mengs na­er­me­ste fa­mi­lie var i går grå­d­kvalt over de mang­len­de liv­s­tegn fra den 17-åri­ge pi­ge.

I går af­tes var hen­des fa­et­ter, 19-åri­ge Silas Witz­ner, med i det sto­re ef­ter-forsk­nings­hold af lo­ka­le fri­vil­li­ge, der fort­sat­te ef­ter­søg­nin­gen, ef­ter po­li­ti­et var ta­get hjem.

Hans øj­ne løb i vand, da BT spurg­te ind til ku­si­nens plud­se­li­ge for­svin­den.

»Det er så sva­ert at ka­pe­re det her. Det ene øje­blik er man helt ude af den, og det na­e­ste tror man, at hun nok skal duk­ke op igen,« for­tal­te han.

Sidst han var i kon­takt med sin ku­si­ne, var ved en fa­mi­lie­fød­sels­dag for tre uger si­den.

Silas Witz­ner kun­ne ik­ke ved den lej­lig­hed ma­er­ke, at der var no­get, der gik hen­de på.

»Hun er jo en helt al­min­de­lig pi­ge, der er plig­top­fyl­den­de og pas­ser si­ne ting. Og så er hun en rig­tig mors pi­ge,« sag­de han.

Emilie Mengs fora­el­dre er skilt, og hun bor nu hjem­me hos mo­de­ren i Kor­sør. Da BT i går ban­ke­de på dø­ren, var det en dybt be­rørt mor, der åb­ne­de.

Hun hav­de ik­ke lyst til at kom­men­te­re de se­ne­ste døgns be­gi­ven­he­der.

FO­TO: EMIL HOU­GAARD

• En ra­ek­ke lo­ka­le be­bo­e­re fort­sat­te i går med at le­de ef­ter 17-åri­ge Emilie Meng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.