KRI­GE­NE PÅ BAL­KAN

BT - - NYHEDER -

Ex-Ju­goslavi­en 1992-2003: 8.000 sol­da­ter delt­og i FNs og NATOs freds­be­va­ren­de mis­sio­ner ef­ter den blo­di­ge bor­ger­krig i 1991. I 1994 ned­ka­em­pe­de dan­ske kamp­vog­ne an­gri­ben­de bos­nisk­ser­bi­ske styr­ker, og kamp­vog­ne­ne vend­te som sid­ste en­hed til­ba­ge i 2003.

Ko­so­vo 1999-2009: 10.000 dan­ske sol­da­ter delt­og i den NATO-le­de­de freds­be­va­ren­de styr­ke, der uden FN-man­dat blev ind­sat ef­ter en bom­be­krig med dansk del­ta­gel­se, for at stand­se de vok­sen­de ser­bi­ske over­greb på det al­ban­ske fler­tal. Den dan­ske lejr luk­ke­de i 2009, men et min­dre dansk vagt­hold er fort­sat. Kil­de: Ve­te­ra­nal­li­an­cen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.